Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

ALEŠ KREJČA 80

Jedinečná výstava 80 obrazů Aleše Krejči vprohlídkové trase.

DANTOVO PEKLO

Mimo hlavní prohlídkový okruh hradu, samostatně, v prostorách bývalé kočárovny.
Ozvučené, ručně vyřezávané pohyblivé dílo na motivy Božské komedie Danta Alighieriho z počátku 14. století.
Vstupné 70 Kč.

Kalendář akcí

13. 8. 2022 - 14. 8. 2022: Jarmark „Před branou do Pekel“

…troufnete si k „Nim“ do Předpeklí?

20. 8. 2022 - 21. 8. 2022: Renesanční jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA

17. 9. 2022: Hradní koncert

Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka, od 19 hod.

17. 9. 2022: Myslivecký jarmark

Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti.

24. 9. 2022: Historické klání

Šerm, ukázky zbraní a od 15 hod. před poslední prohlídkou navíc ješte…!?

Již konané akce

6. 8. 2022: Letní divadelní scéna – Těžká Barbora

Satirická komedie, od 20 hod. Vstupenky na www.goout.net a nebo info@dvur-lobec.cz

30. 7. 2022 - 31. 7. 2022: Bohnice na Housce

Řemesla v podání klientů a terapeutů PN Bohnice a dalších dílen.

9. 7. 2022 - 10. 7. 2022: Jarmark s hudbou dávnověku

Hudba dávnověku s kostýmy a nástroji roztodivnými – skupina GOTHIEN.

2. 7. 2022 - 3. 7. 2022: Gotický jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA.

26. 5. 2022 - 29. 5. 2022: Výstava replik chladných i palných zbraní

24. 5. 2022: Výstava replik chladných i palných zbraní