Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

Vstupné

plné vstupné 150 Kč
zlevněné vstupné
(děti do 15 let, studenti, senioři)
100 Kč
rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 15 let)
440 Kč
poplatek za psa 30 Kč

Další služby

  • Rezervace prohlídek
  • prodej suvenýrů
  • občerstvení
  • pronájem prostor
  • možnost svatebních obřadů
  • pořádání kulturních akcí, plesů apod.