Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

DANTOVO PEKLO

Mimo hlavní prohlídkový okruh hradu, samostatně, v prostorách bývalé kočárovny.
Ozvučené, ručně vyřezávané pohyblivé dílo na motivy Božské komedie Danta Alighieriho z počátku 14.století.
Vstupné 60 Kč.

Kalendář akcí

Již konané akce

25. 9. 2021: Historické klání

Šerm, ukázky zbraní a od 15 hod před poslední prohlídkou navíc ještě…!?

18. 9. 2021: Hradní koncert

Orchestr Dvořákova hraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka. Od 19 hod.

18. 9. 2021: Myslivecký jarmark

Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti.

21. 8. 2021 - 22. 8. 2021: Renesanční jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA

14. 8. 2021 - 15. 8. 2021: Jarmark „Před branou do Pekel“

… troufnete si k „Nim“ do Předpeklí?

7. 8. 2021: Letní divadelní scéna – černá komedie „Šílená lokomotiva“

Od 20 hod. Vstupenky na info@dvur-lobec.cz

24. 7. 2021 - 25. 7. 2021: Bohnice na Housce

Řemesla v podání klientů a terapeutů PN Bohnice a dalších dílen.

10. 7. 2021 - 11. 7. 2021: Jarmark s hudbou dávnověku

Hudba dávnověku s kostýmy a nástroji roztodivnými – skupina GOTHIEN.

3. 7. 2021 - 4. 7. 2021: Gotický jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA.